Geld Gaat Nooit Over Geld  »  Lees online  »

Hoofdstuk 11. Samen verder

Vissen in een lemniscaat, uitvergroot door hun samenwerking

Onderstaande pagina is onderdeel van het boek Geld Gaat Nooit Over Geld, dat in z’n geheel op deze website te lezen is, vrij en op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis

Ook beschikbaar op papier, als e-boek en als audioboek

★ Selecties uit het audioboek beluister je in deze podcast

» Meer over het boek vind je hier.
» Een overzicht van alle hoofdstukken vind je hier.
» Een donatie doen kan hier.

Geld zelf is niet goed of slecht. Geld zelf heeft geen niet-kracht of wel-kracht. Het is onze interpretatie van geld, onze interactie met geld, waar het echte onheil zit en waar we de echte kans vinden voor zelfontdekking en persoonlijke transformatie.

— Lynne Twist, The Soul of Money

Ik heb nu twee wegen geschetst naar een wereld waarin meer voor jou meer voor mij is. Eén weg, de weg van buiten naar binnen, gaat over het veranderen van de grotere systemen, bijvoorbeeld onze heersende geldsystemen, die vervlochten zijn met ons denken en handelen. Door de spelregels van die systemen te herschrijven, nodigen we gedrag uit dat bijdraagt in plaats van afbreekt.

Dit bijdragende gedrag staat in veel gevallen haaks op wat nu nog gangbaar is, maar omdat bijdragend gedrag klopt met wat we diep vanbinnen willen, zal het al gauw zo natuurlijk voelen, dat we ons niet meer kunnen voorstellen ooit voor iets anders te hebben gekozen.

Ik heb voorbeelden gegeven van mensen en initiatieven die deze weg succesvol in de praktijk hebben gebracht, met daarbij een belangrijke kanttekening: als wij nieuwe systemen ontwerpen zonder de diepere oorzaak van onze huidige systemen aan te kijken en te transformeren, wordt elk nieuw systeem een kopie van het vorige.

Anders gezegd:

De systemen waar we zo graag een alternatief voor verzinnen,
zitten allereerst in ons.

Wij zijn de verandering waar we naar verlangen.

Daarom ging het voorgaande hoofdstuk over een weg die we hoe dan ook te nemen hebben, willen we een bouwsteen zijn voor een nieuwe aarde: de weg van binnen naar buiten.

Dit laatste hoofdstuk gaat over een derde weg: de weg van samenwerking. Op deze weg verbinden we de weg van buiten naar binnen met de weg van binnen naar buiten, door om te draaien wat we vaak onbewust onder samenwerking verstaan.

Ik ga deze weg vanuit twee vragen schetsen:

  1. Hoe kunnen wij als individuen volledig tot bloei komen in het vervullen van een gedeelde roeping?
  2. Hoe kan samenwerking ons wijzer, krachtiger en creatiever maken (en leuker) dan de som van al onze uppies bij elkaar opgeteld? Oftewel: hoe creëren we synergie?1Voor een eerdere uitleg van het begrip synergie, zie de leukste rekensom in deel II.

Ik zal vijf pijlers bespreken waarop ik synergie zie ontstaan, om daarna af te sluiten met de perfecte spiegel die elke samenwerking en elke relatie — waaronder onze relatie met geld — ons voorhoudt.

Maar voordat ik met de eerste pijler begin: waarom zouden we het nu nog gangbare begrip van samenwerking op losse schroeven willen zetten?


_

Geïnspireerd?

Geld Gaat Nooit Over Geld is gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie en online voor iedereen beschikbaar op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis.

Als het boek je inspireert, kun je de verspreiding ervan steunen door (jezelf) een papieren boek, e-boek of audioboek te geven.