Geld Gaat Nooit Over Geld  »  Lees online  »

Het laatste woord

De aarde in de vorm van een hart

Onderstaande pagina is onderdeel van het boek Geld Gaat Nooit Over Geld, dat in z’n geheel op deze website te lezen is, vrij en op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis

Ook beschikbaar op papier, als e-boek en als audioboek

★ Selecties uit het audioboek beluister je in deze podcast

» Meer over het boek vind je hier.
» Een overzicht van alle hoofdstukken vind je hier.
» Een donatie doen kan hier.

Dit boek heeft twee werelden beschreven.

Eén wereld is gebouwd op een onbewust geloof in tekort hebben en tekort zijn. In die wereld is meer voor jou minder voor mij en meer voor ons nooit genoeg. Buigen we voor die wereld, dan maken we van onze medemens en planeet automatisch een ‘ander’ — dingen waartegen we ons dienen te beschermen terwijl we ze inzetten voor ons eigen, zogenaamde gewin.

Zolang we die eerste wereld als waarheid zien, zullen we erop blijven staan dat ze waar is — ‘Het is nu eenmaal zo.’

In de tweede wereld die dit boek beschreef, zijn we genoeg en is er meer dan genoeg. In plaats van bedenken wat we uit het leven kunnen halen, laten we ons leiden door wat we het leven kunnen geven. Meer voor jou is meer voor mij, is meer voor ons, is meer voor alles.

In deze tweede wereld is onze economie geen optelsom van financiële verhandelingen, maar van alles wat we met inspiratie, enthousiasme, zorg en toewijding doen, voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde.

In deze economie groeien we, meer dan in onze stoutste dromen, omdat we groeien op terreinen die ons daadwerkelijk rijker, wijzer en gelukkiger maken. En in deze economie maken we van geld — voor zolang geld nog in een tastbare of zichtbare vorm bestaat — het prachtige idee dat geld in essentie is: een creatieve expressie van een diep, universeel verlangen om onszelf, elkaar en de aarde dankbaarheid, waardering en liefde te geven.

Op dit moment bestaan beide werelden naast elkaar.

Ik zie ze dat niet blijven doen.

Onze zucht naar financiële en materiële groei is zo onhoudbaar geworden dat we reeds tegen een onvermijdelijk balanceren aanlopen. Terwijl ik deze woorden schrijf, is een flink deel van de mensheid nog steeds hard bezig om van deze planeet een voor onze soort onbewoonbaar thuis te maken. Heel erg hoeft dit niet te zijn, want wij zijn slechts een fractie van een groter geheel. Moeder Aarde en alle wezens die ons overleven, zullen niet lang om ons kommeren.

Toch draag ik liever bij aan een andere ommezwaai.

Als jij dit boek tot hier hebt gelezen, geloof ik dat dit voor jou ook geldt.

Wij zijn geen zonderlingen.

Onder ons zijn er steeds meer, jong en oud, die de betekenisloze leegte van nooit genoeg durven voelen. Die weigeren te geloven dat dingen nu eenmaal zo zijn. Die vallend en opstaand waarmaken dat het wél kan.

Misschien hebben we al een kritische massa bereikt. Misschien zijn we het positieve omslagpunt al voorbij. Misschien horen we daar nog zo weinig over, omdat positieve verandering — daar waar ze echt is — het lawaai van nooit genoeg niet probeert te overschreeuwen.

En zelfs als dit alles niet waar is, zelfs als we nog niet eens in de buurt zijn van een positief omslagpunt, zie ik geen reden — in ieder geval geen wezenlijke reden — om mee te blijven gaan met een stroom die niet over echt leven gaat.

Wij kunnen een liefdevolle bedreiging zijn voor onwaarheid.

Wij kunnen de wereld waar we het liefste in willen leven, werkelijkheid maken.

En we kunnen dit met één kleine stap die meteen de grootste is.

Wij bouwen geen mooiere wereld door onszelf groter, kleiner, beter, slechter, slimmer of dommer te maken dan anderen. We bouwen ook geen mooiere wereld door prestaties van wereldformaat neer te zetten. We bouwen een mooiere wereld door de wereld die in ons hart leeft, te leven. Door een diepe, innerlijke stem te laten klinken. Door de kracht en de liefde die we allemaal in ons hebben, vrij te laten — ook als we nog geen idee hebben waartoe dat moet leiden — in het vertrouwen dat leven ons gaandeweg zal wijzen waar we tot ons authentieke, vreugdevolle, dienstbare recht komen.

Het onderwerp geld is voor mij een prachtige ingang naar deze wereld geworden. Ik geloof dat geld voor heel veel mensen zo’n ingang kan zijn. Ik geloof alleen niet dat we bij geld hoeven te beginnen. Wat uitmaakt, is dat we beginnen. En in mijn ervaring begint beginnen bij eerlijk worden. Eerlijk naar de verhalen waarmee we onszelf en elkaar zo voor de gek proberen te houden — en eerlijk naar wat ons werkelijk roept.

Ik hoop dat mijn ontdekkingstocht en de visie die ik daarin heb opgedaan, jou sterken om de verandering waar zovelen van ons naar verlangen, te zijn.

Mocht je behoefte hebben aan verdere inspiratie, ervaringen, tips en handvatten, verwijs ik je graag naar de rest van deze website. Je vindt hier:

Blogposts, onder meer over het transformeren van onze ideeën over en omgang met geld.

Boeken, films, mensen en initiatieven die me hebben geïnspireerd.

Video’s die ik maakte tijdens mijn ontdekkingstocht.

De volledige inhoud van dit boek, vrij online te lezen op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis en ook beschikbaar als papieren boek en e-boek.

Mijn levenden-lijve-aanbod.

De mogelijkheid om via een nieuwsbrief op de hoogte te blijven.

Resten mij voor nu nog drie dingen: een vraag, een droom en een heuglijk bericht.

De vraag.

Als dit boek je heeft geïnspireerd, wil je je inspiratie dan doorgeven? Je geeft anderen wellicht een geschenk (en mij sowieso) door ze op dit werk te wijzen.

De droom is op verschillende plekken in dit boek langsgekomen, maar ter bekrachtiging en viering:

Mijn droom is een gezonde, verbonden
en krachtige manier van leven
voor alle wezens op deze planeet.

Datum: het jaar dat mijn zoon Tij 21 wordt, 2040.

(Mag ook eerder).

Mijn belangrijkste ambitie en oefening is om deze droom steeds vrijer te leven, tot in de kleinste gedachte, ontmoeting en handeling. Daarnaast voel ik me geroepen om de droom in een vorm te gieten.

Ik wil een woon-leef-werk-gemeenschap bouwen. Een plek voor ontlering, een bron van inspiratie en een voorbeeld voor hoe we gezond, verbonden en krachtig kunnen leven, met elkaar en met de aarde.

Over de kern waar deze gemeenschap om draait, plus over de hele mooie boel die ik uit deze kern zie groeien, heb ik genoeg ideeën, maar die zijn niet meer voor nu en zullen ook niet aan mij alleen zijn.

Wordt vervolgd.

Als je meer over deze droom wilt weten, ook over hoe je eventueel betrokken kunt raken, zal ik dat te zijner tijd delen via mijn website en nieuwsbrief.

Dan nu, om dit boek te eindigen bij waar het begon:

Een heuglijk bericht

Strip met dezelfde beelden als aan het begin van het boek, maar dan met een volwassen Raymundo tegenover de huisarts. Raymundo roept verheugd: ‘Ik ben toch uitvinder geworden!'
Raymundo vervolgt: 'Een ontdekkende, lerende en delende uitvinder!'
Raymundo is even stil.
Raymundo maakt een huppel terwijl hij roept: 'En striptekenaar!’

Geïnspireerd?

Geld Gaat Nooit Over Geld is gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie en online voor iedereen beschikbaar op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis.

Als het boek je inspireert, kun je de verspreiding ervan steunen door (jezelf) een papieren boek, e-boek of audioboek te geven.