Reinventing Organizations — van samen-niet-werken naar samen-wel-werken

Handen die samen een boomstam omarmen

Uit de collectie ‘Boekturbo’ — inspiratie die wordt genoemd in het boek Geld Gaat Nooit Over Geld

Aan het eind van het boek Geld Gaat Nooit Over Geld vertel ik iets over een droom: het co-creëren van een woon-leef-werk-gemeenschap. Een klein dorp dat draait om land-regeneratie en mensen-regeneratie. Het is best een ambitieuze droom, vind ik, vooral omdat veel van wat wij ‘samenwerking’ noemen geen samenwerking is, maar tegenwerking.

In onze maatschappij is het nog steeds vrij normaal om ideeën en verlangens via disfunctionele, manipulerende en dwingende manieren tot ‘leven’ te wekken. Straf en beloning zijn bijvoorbeeld nog steeds de twee meest-gebruikte (vaak met de beste bedoelingen ingezette) instrumenten om kinderen, werknemers, partners en medeburgers te ‘laten’ doen wat wij willen. Met alle destructieve gevolgen van dien.

Afscheid nemen van die mechanismen leidt echter niet automatisch tot een samenwerkings-walhalla. Slopen we hiërarchie bijvoorbeeld uit onze relaties, dan verdwijnt ook vaak een bodem — hoe onrechtvaardig en frustrerend die bodem ook is — waarop we tenminste konden bouwen. Met een baas in het spel zijn dingen namelijk wel lekker duidelijk.

Dus zonder baas… wie is er dan nog de baas?

Hoe nemen we beslissingen? En hoe zorgen we ervoor dat we niet stagneren in het slijk van een zwembad waarin iedereen de hele tijd z’n plasje en z’n zegje moet kunnen doen en we pas een stap zetten wanneer we het allemaal eens zijn?

Ik heb me hierin best wel incapabel gevoeld en ben op alle vlakken, van liefdesrelaties tot zogenaamde ‘zakelijke’ relaties, meermaals falikant op m’n bek gegaan. Hoe bewuster ik me werd van wat er niet werkte, hoe gedrevener ik op zoek ging naar hoe-dan-wel. Ik vond, meer dan ik me had kunnen voorstellen.

Samenwerkingsvormen die ons leiden én bevrijden, die ons op individueel én collectief vlak doen opbloeien, die ons vermogen tot diep luisteren aanwakkeren én ons helpen dat vermogen op een creatieve, effectieve en vreugdevolle manier te kanaliseren. Tot ver voorbij wat we voor mogelijk houden.

Ik mag verheugd mededelen dat ik volop aan het oefenen, vallen en opstaan ben. Op een later moment (ik denk in een podcast) deel ik graag hoe; met deze blogpost wil ik één van mijn grote inspiratiebronnen vieren — Frederic Laloux.

Frederics boek Reinventing Organizations raakt een vaak onuitgesproken pijn aan die zovelen van ons dagelijks meemaken in het spelen van een spel dat niemand voedt. Voor mij geen nieuws; toch zouden zijn woorden me tot tranen roeren. Maar wat me vooral greep is het medicijn dat Frederic voorstelt: een diep spiritueel besef van eenheid ontwikkelen met behulp van onconventionele management-praktijken en -structuren die ons uitnodigen om te leven, werken en geven vanuit een ‘meer voor jou is meer voor mij’ houding.

Een verlichte leider zijn (lees: denken dat je een verlichte leider bent) blijkt namelijk niet genoeg. Elke samenwerkingsvorm heeft structuur en kaders nodig — bezielende en bevrijdende kaders en structuren. Deze beschrijft Frederic op onnavolgbare wijze, puttend uit de praktijk van twaalf organisaties en bedrijven die hij identificeerde als ‘evolutionair opererend’.

Zeer inspirerend en wat mij betreft essentiële kost voor iedereen die verlangt naar samenwerkingen die wél werken; je vindt Reinventing Organizations (ook in het Nederlands) via deze website. De elektronische versies (e-boek en audioboek) zijn DRM-vrij verkrijgbaar en voor het e-boek mag je zelf bepalen wat je geeft. Een samenvatting vind je hier.

Meer:

  • Hoofdstuk 11 van Geld Gaat Nooit Over Geld vertelt over een aantal kaders en structuren, waaronder zelforganisatie, die samenwerking op losse schroeven zetten. Je leest het hoofdstuk hier.
  • Gijsbert Koren en Nina de Korte schreven met Toekomstbedrijven over de noodzaak van het omdenken van bedrijfseigendom. Eveneens met behulp van levende voorbeelden laten ze zien wat er gebeurt wanneer we nobele intenties vastleggen in een bedrijfsstructuur van ‘steward-ownership’. Mijn recensie van het boek lees je hier.

Foto: Shane Rounce op Unsplash

Ik deel hierover omdat het me inspireert

Ik doe dit uit eigen beweging en ontvang geen externe beloning, ook niet wanneer je op een link klikt. Je krijgt wat je ziet omdat het jou wellicht kan helpen / steunen / sterken.

Inzichten, inspiratie en handvatten in je inbox ontvangen?

Geld Gaat Nooit Over Geld

Over de les die we (n)ooit op school krijgen ★ over tien maanden leven, reizen en werken zonder geld ★ over het prachtige idee dat geld in essentie is ★ over de wereld die wél kan.

3 delen ★ 450+ tekeningen ★ vrij op deze website te lezen op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis ★ ook beschikbaar op papier, als e-boek en als audioboek.